Skip to main content

Hyfforddiant tenantiaeth paratoi a symud ymlaen

Rhaglen wybodaeth yw GRAMO sy’n darparu hyfforddiant i bobl sy’n paratoi ar gyfer tenantiaeth neu'r rheini sydd eisoes yn denantiaid ond sydd angen meithrin sgiliau i reoli eu tenantiaeth.

This post is also available in: English


Darperir hyfforddiant mewn amrywiaeth o ffurfiau, gan gynnwys sesiynau grŵp neu bersonol pan fo angen. Mae’r cwrs deuddydd yn canolbwyntio ar a meysydd canlynol:

 • Sefydliadau a all eich helpu a rhoi cymorth ynghylch mathau o lety
 • Gwybodaeth am landlordiaid / cytundebau tenantiaeth
 • Hawliau a chyfrifoldebau bod yn denant
 • Anghydfodau
 • Talu am eich llety / dyledion

Gellir darparu hyfforddiant GRAMO er ei ben ei hun neu yn rhan o becyn cymorth ehangach.

Trivallis, Ty Pennant, Pontypridd, CF37 2SW

This post is also available in: English

 • Dydd Mercher 19th & Dydd Iau 20th Rhagfyr 2018 SESIWN PERSON IFANC
 • Dydd Mawrth 22nd & Dydd Mercher 23rd Ionawr 2019 SESIWN PERSON IFANC
 • Dydd Llun 18th & Dydd Mawrth 19th Chwefror 2019 SESIWN PERSON IFANC
 • Dydd Mercher 20th & Dydd Iau 21st Mawrth 2019 SESIWN PERSON IFANC

This post is also available in: English

 • Dydd Mawrth 11th & Dydd Mercher 12th Rhagfyr 2018 SESIWN OEDOLYN
 • Dydd Mercher 9th & Dydd Iau 10th Ionawr 2019 SESIWN OEDOLYN
 • Dydd Mercher 6th & Dydd Iau 7th Chwefror 2019 SESIWN OEDOLYN
 • Dydd Mercher 6th & Dydd Iau 7th Mawrth 2019 SESIWN OEDOLYN
 • Dydd Mercher 10th & Dydd Iau 11th Ebrill 2019 SESIWN OEDOLYN

This post is also available in: English

CYSYLLTU

Os hoffech ofyn am ffurflen atgyfeirio i gofrestru ar gyfer unrhyw un o’r cyrsiau deuddydd a nodir dros y dudalen neu os hoffech chi fwy o wybodaeth am y prosiect, ffoniwch

Dorian Griffiths: Cydgysylltydd y Prosiect ar 07458 047310 neu e-bost Dorian.Griffiths@Trivallis.co.uk