Skip to main content

Hyfforddiant tenantiaeth paratoi a symud ymlaen

Rhaglen wybodaeth yw GRAMO sy’n darparu hyfforddiant i bobl sy’n paratoi ar gyfer tenantiaeth neu'r rheini sydd eisoes yn denantiaid ond sydd angen meithrin sgiliau i reoli eu tenantiaeth.


Gellir darparu hyfforddiant GRAMO er ei ben ei hun neu yn rhan o becyn cymorth ehangach. Darperir hyfforddiant mewn amrywiaeth o ffurfiau, gan gynnwys sesiynau grŵp neu bersonol pan fo angen. Mae’r cwrs deuddydd yn canolbwyntio ar a meysydd canlynol:

• Sefydliadau a all eich helpu a rhoi cymorth ynghylch mathau o lety
• Gwybodaeth am landlordiaid / cytundebau tenantiaeth
• Hawliau a chyfrifoldebau bod yn denant
• Anghydfodau
• Talu am eich llety / dyledion

Ty Pennant, Pontypridd, CF37 2SW

  • 20 a 21 Mai (Monday, Tuesday)
  • 18th & 19th June (Tuesday, Wednesday)
  • 24th & 25th July (Wednesday, Thursday)
  • 21st and 22nd August (Wednesday, Thursday)
  • 18th and 19th September (Wednesday, Thursday)
  • 4th & 5th June (Tuesday, Wednesday)
  • 3rd & 4th July (Wednesday, Thursday)
  • 7th & 8th August (Wednesday, Thursday)
  • 4th and 5th September (Wednesday, Thursday)

Os hoffech ofyn am ffurflen atgyfeirio i gofrestru ar gyfer unrhyw un o’r cyrsiau deuddydd a nodir dros y dudalen neu os hoffech chi fwy o wybodaeth am y prosiect, ffoniwch Dorian Griffiths: Cydgysylltydd y Prosiect ar 07458 047310 neu e-bost Dorian.Griffiths@Trivallis.co.uk