Skip to main content

Tenant Pulse

What is Tenant Pulse? Do you want to make housing better?

Tenant Pulse is the voice of tenants in Wales.  It has been created by TPAS Cymru and is supported by Welsh Government.  Their main aim is to find out what matters most to tenants in Wales.

The results of their surveys are used by Welsh Government and landlords to create housing policy which works for tenants, and which makes housing in Wales safer and fairer.

Have your say by joining the thousands of tenants already registered – please click here.

Beth yw Pwls Tenantiaid? Ydych chi am wella tai?

Llais tenantiaid yng Nghymru yw Pwls Tenantiaid. Fe’i crëwyd gan TPAS Cymru ac fe’i cefnogir gan Lywodraeth Cymru.

Eu prif nod yw darganfod beth sydd bwysicaf i denantiaid yng Nghymru. Mae canlyniadau eu harolygon yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru a landlordiaid i greu polisi tai sy’n gweithio i denantiaid, ac sy’n gwneud tai yng Nghymru yn fwy diogel a thecach.

Dewch i gael dweud eich dweud trwy ymuno â’r miloedd o denantiaid sydd eisoes wedi’u cofrestru – cliciwch yma.