Get Ready and Move On

GRAMO logo

GRAMO is a fun, practical and informal learning session


Get Ready & Move On is an information programme that provides training to those who are preparing for a tenancy. It can be provided on its own or part of a wider support package.

The training is also relevant and useful for those who are already tenants who need to build skills in an area of managing their tenancy.

The training can be delivered in a variety of formats. Currently the project is delivering a 2 day course concentrating on the following areas:


• Organisations that can help and assist types of accommodation
• Information on landlords / tenancy agreements
• Rights and responsibilities of being a tenant
• Disputes
• Paying for your housing / debts

If you would like to request a referral form to book onto any of the 2 day courses detailed below or want more information about the project, please call:
Dorian Griffiths – Project Co-Ordinator on 07458 047310 or email Dorian.Griffiths@Trivallis.co.uk

All sessions held at: Ty Pennant, Pontypridd, CF37 2SW

GRAMO Timetable

Wednesday 9th & Thursday 10th January 2019

Adult Session

Tuesday 22nd & Wednesday 23rd January 2019

Young Person Session

Wednesday 6th & Thursday 7th February 2019

Adult Session

Monday 18th & Tuesday 19th February 2019 

Young Person Session

Wednesday 6th & Thursday 7th March 2019 

Adult Session

Wednesday 20th & Thursday 21st March 2019 

Young Person Session

Wednesday 10th & Thursday 11th April 2019 

Adult Session
 

 

 

 

 

Paratoi a Symud Ymlaen

Paratoi a Symud Ymlaen

Hyfforddiant Tenantiaeth Paratio A Symud Ymlaen

BETH YW PARATOI A SYMUD YMLAEN (GRAMO)?

Rhaglen wybodaeth yw GRAMO sy’n darparu hyfforddiant i bobl sy’n paratoi ar gyfer tenantiaeth neu’r 
rheini sydd eisoes yn denantiaid ond sydd angen meithrin sgiliau i reoli eu tenantiaeth. Gellir 
darparu hyfforddiant GRAMO er ei ben ei hun neu yn rhan o becyn cymorth ehangach. Darperir 
hyfforddiant mewn amrywiaeth o ffurfiau, gan gynnwys sesiynau gr┼Áp neu bersonol pan fo angen. Mae’r 
cwrs deuddydd yn canolbwyntio ar a meysydd canlynol:

•    Sefydliadau a all eich helpu a rhoi cymorth ynghylch mathau o gartrefi.

•    Gwybodaeth am landlordiaid / cytundebau tenantiaeth

•    Hawliau a chyfrifoldebau bod yn denant

•    Anghydfodau

•    Talu am eich cartrefi / dyledion

Mae Paratoi a Symud Ymlaen (GRAMO) yn sesiwn ddysgu ymarferol, anffurfiol a llawn hwyl. Darperir 
bwyd a diod

CYSYLLTU

Os hoffech ofyn am ffurflen atgyfeirio i gofrestru ar gyfer unrhyw un o’r cyrsiau deuddydd a nodir 
dros y dudalen neu mwy o wybodaeth am y prosiect, ffoniwch

Dorian Griffiths – Cydlynydd y Prosiect ar 07458 047310 neu e-bostiwch Dorian.Griffiths@Trivallis.co.uk 

GRAMO

Dydd Mercher 9fed & Dydd Iau 10fed Ionawr 2019

Sesiwn Oedolyn

Dydd Mawrth 22ain & Dydd Mercher 23ain Ionawr 2019

Sesiwn Person Ifanc

Dydd Mercher 6ed & Dydd Iau 7fed Chwefror 2019

Sesiwn Oedolyn

Dydd Llun 18fed & Dydd Mawrth 19eg Chwefror 2019

Sesiwn Person Ifanc

Dydd Mercher 6ed & Dydd Iau 7ed Mawrth 2019

Sesiwn Oedolyn

Dydd Mercher 20fed & Dydd Iau 21ain Mawrth 2019

Sesiwn Person Ifanc

Dydd Mercher 10fed & Dydd Iau 11eg Ebrill 2019

Sesiwn Oedolyn